Over

P.F.S.A.R. is een kleine studentenvereniging die verbonden is aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Ontstaan in 1904 kent de vereniging een lange geschiedenis van theologiestudenten die zich verenigen in het wezen van een studentencorps. De vereniging was oorspronkelijk een reciteerclub met de naam DINDUA, maar veranderde al snel in een volwaardig studentencorps. In 1919 verhuisde P.F.S.A.R. met de Theologische Universiteit mee naar Apeldoorn.

Het logo van P.F.S.A.R.

Zoals van een Theologische studentenvereniging verwacht mag worden, heeft de vereniging een identiteit. In de leges staat het volgende geschreven: “Het Corps stelt zich onder het gezag van de Bijbel als het Woord van God en houdt vast aan de belijdenis, zoals die neergelegd is in de drie Formulieren van Enigheid.” Wat stijf omschreven misschien, maar wel een weergave van onze hartelijke overtuiging dat wij van een God zijn Die niet minder dan onze Schepper, Verlosser en Vernieuwer is. Om Hem te dienen willen wij theologie studeren: tot Zijn eer en ten dienste van Zijn kerk. Hij openbaart Zich in de Bijbel aan ons – dat boek is dan ook richtinggevend voor ons denken en ons dienen.

P.F.S.A.R. wil de onderlinge gemeenschap van de leden bevorderen en meewerken aan hun theologische vorming en ontwikkeling. Oftewel: bouwen aan de vriendschappelijke banden en inzetten op de ontwikkeling van ieder aankomend theoloog.

‘Op PFSAR heb ik veel nieuwe mensen leren kennen. De gezelligheid maar ook de theologische discussies hebben een echte toegevoegde waarde voor mijn studie! Ik zou het iedereen aanraden.’

Ama. Puck De Wilde

P.F.S.A.R. komt elke donderdagavond samen. In de basis zijn al die avonden hetzelfde. Eerst komt het Corps in eetgroepen samen om met elkaar de maaltijd te gebruiken. Doordat deze eetgroepen het gehele jaar hetzelfde zijn, biedt dit een ideale gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Samen eten is het ideale moment om je aan elkaar te binden. Na de eetgroep is het tijd voor een activiteit. Deze activiteiten zijn heel verschillend. Er zijn studiegerelateerde activiteiten – lezingen, studiekringen, Bijbelstudies -, meer algemeen vormende activiteiten- vergaderingen, debatten, vrijwilligerswerk -, en ontspannende activiteiten – sporten, amusement, ontmoeting met andere studentenvereniging.

Elke avond wordt afgesloten met een borrel op de Areopagus. Dit is het moment waarop de echt diepe gesprekken tot in de late uurtjes gevoerd kunnen worden, maar waarop er ook volop ruimte is voor ontspanning na een drukke studieweek: aan de bar met een biertje of met een potje poolbiljart of tafeltennis.

Natuurlijk kent P.F.S.A.R. ook zijn eigenheden. Leges, mores en allerlei gebruiken. Wanneer je lid wordt kom je er gauw genoeg achter. Ook heeft P.F.S.A.R. diverse bijzondere momenten door het jaar heen. De gezamenlijke weekenden en de Dies Natalis rond 9 december zijn de absolute hoogtepunten van het corporale jaar!

Enkele amicae op de Dies van 2019

Waarom nu voor P.F.S.A.R. kiezen en niet voor een grotere studentenvereniging? In de eerste plaats mag de kleinschaligheid als aanbeveling gelden. Juist doordat het corps het karakter kent van een uit de kluiten gewassen vriendengroep weet iedereen zich gekend en gezien. Ieder lid heeft écht een eigen plekje binnen P.F.S.A.R. en krijgt de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Daarnaast biedt het ook voordelen om goede vriendschappen op te bouwen met studenten uit alle jaarlagen van de Theologische Universiteit. Een studie theologie is (geestelijk) soms best zwaar. Gesprekken met ouderejaars kunnen hierin dan helpend zijn. Daarnaast bouw je binnen P.F.S.A.R. ook een netwerk op binnen de theologische wereld in Nederland. Als toekomstig theoloog is dat nooit weg!

‘Op PFSAR heb ik veel nieuwe mensen leren kennen. De gezelligheid maar ook de theologische discussies hebben een echte toegevoegde waarde voor mijn studie! Ik zou het iedereen aanraden.’

ama. Puck de Wilde

Kom jij bij ons de amicitia versterken?